Malaka talablari

Moliya vazirligi huzuridagi Davlat xususiy sherikchiligi agentligining (texnik va kichik xizmat xodimlaridan tashqari) lavozimlariga ishga qabul qilinishi uchun belgilangan

M A L A K A T A L A B L A R I

faylni yuklab olish