[:uz]Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tomonidan 2021 yil 1 oktyabr holatiga (2019- 2021 yilda amalga oshirilayotgan davlat-xususiy sheriklik loyihalari), umumiy qiymati 2,4 mlrd. AQSh dollaridan ortiq bo‘lgan jami 160 ta davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihasi bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Jumladan energetika sohasida 2 ta, kommunal xizmatlar sohasida 5 ta, transport sohasida 1 ta, sog‘liqni saqlash sohasida 26 ta, suv xo‘jaligi sohasida 64 ta, ekologiya sohasida 30 ta, ta’lim sohasida 27 ta, sport, madaniyat, qishloq xo‘jaligi, axborot texnologiyalari va xuquqni muxofaza qilish sohalarida 1 tadan loyihalar ustida ishlar davom etmoqda. Shundan:

  • DXSh to‘g‘risidagi bitimi imzolangan loyihalar soni – 139 ta;
  • DXSh to‘g‘risidagi bitimi imzolanish arafasida bo‘lgan loyihalar soni – 4 ta;
  • Tender bosqichida bo‘lgan loyihalar soni – 17 ta;
[:ru]

По состоянию на 1 октября 2021 года Агентством развития государственно-частного партнерства в 2019-2021 годах реализовано 160 проектов ГЧП на сумму 2,4 млрд долларов.

В том числе в сфере энергетики – 2, в сфере ЖКХ – 5, в сфере транспорта – 1, в сфере здравоохранения – 26, в сфере водного хозяйства – 64, в сфере экологии – 30, в сфере образования – 27, по 1 проекту в сфере спорта, культуры, сельского хозяйства, информационных технологий и в области правозащиты. 139 из них подписано соглашение о ГЧП, 4 проектов на стадии подписания и еще 17 проектов на тендере.[:]