[:en]

In December 2, 2022 The Ministry of Energy and JSC “National Electric Grids of Uzbekistan” has announced the launch of Request for Proposal (RFP) stage of a tender to select independent power producers to develop the Project in Guzar district of Kashkadarya Region.

The Tender Commission consists of the representatives of the Ministry of Energy, the Ministry of Investments and Foreign Trade, JSC “National Electric Grids of Uzbekistan”, the Ministry of Finance and its Public-Private Partnership Development Agency.

The tender documents were prepared by international consultants provided by ADB using their international skills. 8 prequalified bidders (https://minenergy.uz/en/news/view/2038) will be requested to submit their technical and commercial proposals.

The Project includes a PV power plant with capacity of 300 MWac in Guzar and a battery energy storage system (BESS) with a capacity of 75 MW / 75 MWh. The winning bidder is expected to design, finance, operate, maintain, and transfer the Project.

The prequalified bidders are given 3 months to finalize and submit their proposals[:uz]

Energetika vazirligi va “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ Qashqadaryo viloyatining G‘uzor tumanida quyosh fotoelektr stansiyasini qurish uchun mustaqil elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilarni (investor) tanlash bo‘yicha tenderning 2-bosqichi (RFP)  boshlanganligini eʼlon qiladi.

Tanlov komissiyasi tarkibiga Energetika vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ, Moliya vazirligi, Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi vakillari kiradi.

Tender hujjatlari Osiyo taraqqiyot bankining xalqaro maslahatchilari ko‘magida ilg‘or xorijiy tajribalar asosida tayyorlangan. Tenderning birinchi bosqichida minimal malaka shartlariga javob bergan 8 ta kompaniya (https://minenergy.uz/en/news/view/2038) va konsorsiumdan bu bosqichda texnik-tijoriy takliflar taqdim etishi so‘raladi.

Loyiha G‘uzor tumanidagi 300 MVt quvvatga ega quyosh fotoelektr stansiyasi va 1 soat davomida 75 MVt quvvat beradigan energiya saqlash tizimi (akkumulyator)ni o‘z ichiga oladi.

Tenderda g‘olib bo‘ladigan investor quyosh fotoelektr stansiyasini loyihalaydi, moliyalashtiradi, ishlatadi va shartnoma muddati oxirida stansiyani topshiradi yoki buzib yerni avvalgi holiga qaytaradi.

Takliflarni tayyorlash muddati 3 oy deb belgilandi.

[:ru]

2 декабря 2022 года Министерство энергетики и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» объявили о начале этапа запроса на подачу предложений (ЗП) тендера по выбору независимых производителей электроэнергии для реализации Проекта в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

В состав тендерной комиссии входят представители Министерства энергетики, Министерства инвестиций и внешней торговли, АО «Национальные электрические сети Узбекистана», Министерства финансов и его Агентства по развитию государственно-частного партнерства.

Тендерные документы были подготовлены международными консультантами, предоставленными АБР, с использованием их международных навыков. 8 участников, прошедших предварительный отбор (https://minenergy.uz/en/news/view/2038), должны будут представить свои технические и коммерческие предложения.

Проект включает фотоэлектрическую электростанцию мощностью 300 МВт переменного тока в Гузаре и аккумуляторную систему накопления энергии (BESS) мощностью 75 МВт / 75 МВтч. Ожидается, что победитель тендера будет проводить проектирование, финансирование, эксплуатация, обслуживания и передача объекта по Проекту.

Участникам, прошедшим предварительную квалификацию, дается 3 месяца на доработку и подачу своих предложений.

[:]